Над Странджа залезът се крие

с последни слънчеви лъчи.

И лодките събират мрежи

сред притихнали вълни.

 

А в мрака рибните пасажи

сребреят в лунна светлина

и губят се зад Агалина

по дългия си път в нощта.

 

И много залези ще минат-

години, зими и лета…

А аз ще бъда все така-

безумно влюбен в онзи залез!

худ. Атанас Яранов, колекция Ангел Симеонов (1)
худ. Атанас Яранов, колекция Ангел Симеонов