Днес, първият ден на месец  август, в хотел Анел се събраха няколко приятели на поета Ангел Симеонов. Сред тях бяха акад. Антон Дончев, Боян Ангелов – председател на СБП, композиторът Горги Костов,  Катя и Здравко от дует Ритон. На срещата беше обсъдена новата песен на дуета, по стихове на Ангел Симеонов, музика  Георги Костов.

Разговорът неусетно от професионално-тврчески премина в дебат, засягащ актуални проблеми на   българското общество.

1 2 3 4 5 6