Снежнобяла пелена
покри полето опустяло.
А утро бяло засия
в небесносиньо огледало.

С прегръдка ледена скова
студът реката онемяла.
Не трепва звук и тишина
белее над земята цяла.

 

БЯЛА ТИШИНА-28 стр.