Какво не бих ти дал, за да останеш? –
Дори очите, със които те видях;
дори сърцето, със което те обикнах;
дори живота, който разпилях!

Какво не бих ти дал да ме докоснеш
със поглед в здрача теменужен
и с тихи стъпки тихо да приседнеш
под пламналия залез с вятър южен?

Какво не бих ти дал да не забравиш
онези плахо гаснещи звезди
и с тях в душата огън да запалиш –
да хвърля ѝскри, вечно да гори?

Пр.: Да изгори душите ни, и двете,
и цвете да поникне в пепелта.
Красива роза то да стане сетне –
цветето на любовта!

КАКВО НЕ БИХ ТИ ДАЛ-193 стр.