Ледено сърце самотно се топи.
Топи се бавно като свещ,
и плаче с ледени сълзи,
затворено в любовна пещ.

ЛЕДЕНО СЪРЦЕ И ОКОВАНО СЪРЦЕ-108