Подгони вятърът вълните
в морето сиво с тътен див.
Оловни тегнат висините.
Скалите чезнат в здрач мъглив.

И бурята в стихия гони
препускащите урагани;
танцуват вихри, милиони,
със облаци от студ сковани.

А чайки с вятъра летят
и бездните под тях тъмнеят –
със роден бряг ще се простят,
в небето, за да избелеят…

БУРЯ-стр.52