Тишина, сънна тишина….
И като сянка, с тихи стъпки,
от север бавно идва тя –
във златотъканни одежди
над смълчаната гора.
И сребрее с тъжни капки
във дъждовна самота,
а листата падат, падат скрежни –
влюбени… във есента.

*temp*