Жадувам твоите ръце,
тъй както слънцето реката –
с води кристални да тече,
да тича морна в равнината.

Докосвам твоите коси,
тъй както слънцето житата –
със огън жив да ги гори
и златен пламък сред полята.

Целувам твоите очи,
тъй както слънцето цветята –
та всяко цвете да цъфти
с усмивка скрита сред листата.

Пр.: Гледам твоето лице,
тъй както слънцето луната –
звезди в разсъмнало небе
на бяло утро във Зората.

БЯЛО УТРО-39 стр.