Душата ми е скитница в пустиня,
изгубена сред пясъчно море.
Тя скитала е дълго през годините,
обрулена от бурни ветрове.

А аз съм само миг от времето
и песъчинка от пустинята.
Обречен съм да нося бремето –
душа на самота робиня.

ДУШАТА МИ-7 стр. за 11 септември