Една вълна, подгонена от хоризонта,
достигна до брега по лунната пътека.
И от далечна някаква планета
писмо донесе в стъклена бутилка.
В писмото – два-три реда само:
„Животът на Земята ни е кратък.
Раждаме се грешни. Отиваме си рано.
Прераждаме се, продължаваме нататък…“

ПРЕРАЖДАНЕ-134 стр.