Родихме се през миналия век.
Животът ни премина във лъжа:
човекът – брат за другия човек
и класов враг на всички по света?

Мечтаехме за демокрация, свободно слово,
и младостта ни мина по площадите.
Получихме – Държавна сигурност отново
и младежи, пламнали на кладите.

Децата си прокудихме зад граница –
да чистят на богатите палатите.
Слуги да бъдат за мизерна надница,
обидени да страдат за страната си.

А някога, след сто години,
дали ще има още българи?
Дали ще има светли дни
за тях в земите ни забравени?

РЕТРОСПЕКЦИЯ-161 стр.