на Светлин –
сбогом, приятелю!

Слънцето потъна в здрача
над смълчаните гори,
които с листопада плачат
с листи – есенни сълзи.

Тук нищо думите не значат –
немее мрачна тишина
и само гарван нейде грачи
сред опустелите поля…

Последен щрих във черно-бяло –
един живот – една картина,
под скръбна четка оживяла,
и в стих последен вечно жива.
26.05.2018 г.

IMG_5208