Поетите умират в бой
във битката със самотата –
не от куршум и в боен строй,
а с перодръжка във ръката.

Животът им е болка и печал.
Изстрадан стих е всяка рана,
жигосана със огън и метал,
и в сълзи кървави обляна.

Поетите умират в бой.

_MG_1052