Слънце. Пролет се усмихна.
Зацъфтяха равнините.
Южен вятър тих притихна,
морен, в снежните потоци,
та запяха в долините…
А завърнали се птици,
уморени в дълъг полет,
полетяха в висините
над смълчаните тополи.
Побеляха тънки клони,
зашумяха сред горите…
и възкръснаха мечтите
в утрото на бяла пролет.

_MG_3346