Олово. И морето – сиво.
Тъмнеят морски дълбини.
Ни слънчев лъч. Мъгла свенливо
потъва в ледени води.

А някъде далеч, светлее –
във утро тихо изгрев тих
с крила от вятър злато рее.
Вълни притихнали са в стих…

2