Сънувах твоите очи

във мечтите си безбрежни;

жадувах устните ти нежни;

целувах слънчеви коси…

 

Но сънят отмина веч, уви,

и жаждата отново ме гори…,

а взор не среша в утрото надежда.

4 jajda