Гиньо Ганев

Изправен, но всъщност седнал пред масата на човешкото взаимодействие, тези стихотворения на Ангел Симеонов извикват у мен идеи от по-общ морален ред.
Истинското предприемачество и неговият дух – единствено то ще изведе страната ни от трудностите, които изживява и които понякога приемат контурите и дълбочината на криза. И то в българските икономически реалности, основани уж на свободната стопанска инициатива.
Успешното предприемачество, за каквото дава доказателства авторът Симеонов като собственик на хотелския комплекс „Анел“, лежи върху съзидаващите ръце и върху интелектуалния капацитет на притежателя.
Време е да се подчертае, че това предприемачество е част от духовния слой на нацията. Той не може да се съставлява само от писатели, артисти, художници, композитори и ловки акробати. В неговите редици е мястото и на добрия предприемач. За- щото не иде реч само за подобряване на ландшафта и на нивото на урбанизацията, а за култивиране на начина на живот на хората и за развитие на критериите за възприемането и участието в заобикалящия ни свят.
Не съм съгласен, че делата са най-добрите думи и че думите са излишни, тъй като материалните достояния, които се създават, говорят сами за себе си. Това не е достатъчно.
Въпросът е друг. Когато предприемачът пропише, ние сме особено взискателни към това какво пише и какво излъчват текстовете му. Затова искам да оценяваме стиховете на добрия предприемач Ангел Симеонов от определена гледна точка. И твърдя, че е много добре това, че те не са затворени в себе си, тоест между морето и брега с неговите приливи и отливи.
Прочитам „вятър леден да стихне“, но разчитам посланията за човешката сговорчивост и толерантност в общия ни живот. Авторът не се занимава с обществените процеси, но отхвърля ксенофобията и неприязънта. Разбира добродетелите на самотата, но не пледира за самотността в човешките отношения. Настоява за улично и душевно спокойствие, за разбирателство и мир, които да продължават по- вече от двадесетдневната отсечка на преживяванията в неговата стихосбирка. И да останат завинаги.
Така да бъде!